Michael Jackson – Bad ( kids version )

Denna video är med på Moonwalker. Älskar den här versionen!