Dr.Conrad Murray skyldig till Michael Jacksons död!!

Dr.Conrad Murray befanns precis skyldig till Michael Jacksons död.  Jag var faktiskt ganska nervös innan man fick reda på domen. Men så skönt att det nu är över.  Om drygt 3 veckor får man veta vilket straff denna människa kommer få.