”Det måste ske en förändring nu”

Denna video borde alla se. Den går ut till alla er som mobbar och er som blir mobbade.